Aktuality

Nová publikace přibližující sociální zabezpečení v roce 2011

Nejdůležitější informace o novinkách a změnách z oblasti sociálního zabezpečení v letošním roce najdou zájemci v publikaci „Sociální zabezpečení 2011“, kterou vydala Česká správa sociálního zabezpečení s cílem poskytnout klientům odpovědi na otázky týkající se nemocenského a důchodového pojištění, platby pojistného, vysvětlit novinky v sociálním zabezpečení OSVČ, v koordinaci sociálního zabezpečení v EU a přiblížení rozsahu činnosti lékařské posudkové služby.

Nechybí konkrétní příklady výpočtů dávek nemocenského či důchodového pojištění, stejně jako objasnění podmínek nároku na dávky, povinností zaměstnavatelů v nemocenském a důchodovém pojištění, vzor výpočtu pojistného, nebo informace týkající se podání Přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných. Součástí informačního materiálu je seznam nejdůležitějších právních předpisů. Publikace „Sociální zabezpečení 2011“ vyšla v nákladu 50 000 kusů a v rozsahu 32 stran.

Tato praktická tištěná pomůcka je dostupná zdarma na všech pracovištích ČSSZ a také v elektronické pdf podobě na adrese: http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/publikace.htm.

 

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci semináře na téma Sociální reforma

Vážení přátelé,

 

7. dubna 2011 se od 14:00 hodin koná v Poslanecké sněmovně seminář na téma Sociální reforma, mýty a skutečnost. Seminář se koná v rámci podvýboru pro osoby se zdravotním postižením, jehož předsedkyní je poslankyně paní Lenka Kohoutová. Jedná se o jednací místnost Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, tzv. Konírna. Jednací místnost najdete v části Poslanecké sněmovny, do které se vstupuje přímo z Malostranského náměstí. Místnost je bezbariérově přístupná. Upozorňuji však, že zde nejsou k dispozici bezbariérové toalety. Seminář je otevřený veřejnosti. Pokud byste měli někdo zájem, můžete se semináře účastnit.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Dopis předsedy NRZP ČR ve věci dalšího postupu při jednání o sociální reformě

Vážení přátelé,

předsednictvo NRZP ČR na svém jednání 25. března 2011 projednalo současnou situaci v rámci dalšího postupu při jednání o sociální reformě po shromáždění před MPSV ČR. Vyslovuje velké uznání všem, kteří se podíleli na přípravě shromáždění a také Vám všem tisícům lidí, kteří jste přijeli z celé republiky. Tím se nám podařilo návrh reformy zviditelnit a udělat z ní politický problém.

Shodlo se na tom, že je důležité, abychom jednali s jednotlivými politickými stranami o návrhu sociální reformy a snažili se politiky přesvědčit, že takto pojatá reforma není tím správným řešením, které by vedlo ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením. Některá jednání jsme již zahájili, další budou následovat.

Ve čtvrtek 31. března 2011 bude na MPSV ČR probíhat tzv. vypořádání připomínek k jednotlivým návrhům zákonů. Podle informací, které máme k dispozici, tak všechna ministerstva, veřejný ochránce práv a další subjekty, mají zásadní připomínky k předloženým návrhům zákonů.   

Je velmi důležité, abychom nyní sehnali co nejvíce podpisů pod petiční akci. Dostávám mnoho e-mailů a dopisů, s jakým nadšením sháníte podpisy. Všem Vám moc děkuji. Jen na manifestaci bylo sebráno 1300 podpisů, to samo svědčí o tom, že 22. března bylo přítomno tisíce lidí, neboť od zaměstnanců, kteří sbírali podpisy, vím, že oslovili asi jednu třetinu přítomných.

Možná, že jste sledovali několik rozhlasových a televizních pořadů, které reagovaly na naši manifestaci. Často v nich zaznívají zkreslené informace a polopravdy. Dovolím si na některé tyto věci reagovat. Nejprve k tvrzení pracovníků MPSV, že Vládní výbor pro zdravotně postižené na svém jednání 17. ledna 2011, jehož kratší část jednání jsem jako místopředseda vedl, schválil sociální reformu. Není to žádná pravda. Vládní výbor si vyžádal od MPSV  informaci o zamýšlených změnách v oblasti péče o zdravotně postižené. Ministerstvo předložilo informaci v rozsahu jedné stránky A4, kterou okomentoval pan náměstek D. Kafka. Vzhledem k nedostatku času se vedla pouze krátká rozprava. Vládní výbor přijal usnesení, že bere informaci na vědomí. Z toho je zřejmé, že Vládní výbor neprojednával reformu a ani ji neschvaloval. 

Obdobně lze okomentovat i tvrzení, že u průkazek ZTP se jedná pouze o změnu formy za papírové na plastovou. Není to pravda. Navržený zákon o dávkách pro osoby se zdravotním postižením v § 31 odst. 6 a 8 stanoví, že od 1. 1. 2012 se ruší průkazky TP. ZTP a ZTP/P a současně se ruší nárok na dávky sociální péče a mimořádné výhody podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení. Nový návrh zákona uvádí, že již vydané průkazky budou v platnosti ještě po dva roky, ale od 1. ledna příštího roku nové nebudou vydávány. V důvodové zprávě se uvádí, že během dvou let budou mít příslušná ministerstva možnost upravit případné kompenzační nástroje náhradou za současné. Takto se však žádná legislativa nedělá, aby bylo něco okamžitě zrušeno s tím, že ostatní ministerstva možná něco udělají. Ministerstvo tvrdí, že se s NRZP ČR již dohodlo o tom, že na nových čipových kartách bude uvedeno, že osoba je držitelem příslušné průkazky. S tím opravdu takový problém nemáme, ale ono to tak jednoduché není. Pro přiznání nároku na průkazku je zcela jiný systém posuzování než posuzování nároku na příspěvek na péči, a to ministerstvo nechce uznat. Tím se dostáváme do slepé uličky. Všichni víme, že je mnoho lidí, kteří mají nárok na některou z průkazek, ale nemají nárok na příspěvek na péči. Jsou to třeba lidé s postižením sluchu. Na druhé straně jsou lidé s nárokem na příspěvek na péči, ale nesplňují podmínky přiznání průkazek ZTP. Proto nelze tvrdit, že se MPSV s NRZP ČR na něčem dohodlo.

Ministerstvo opakuje, že se vlastně jedná pouze o administrativní opatření, která nezasahují do různých kompenzací pro osoby se zdravotním postižením. Skutečné změny prý budou až v dalších fázích reformy. To vůbec není pravda. Současné návrhy zásadním způsobem mění a snižují podporu osob se zdravotním postižením a ruší řadu kompenzací. Proto je tak velmi důležité, abychom byli jednotní a dokázali společně argumentovat v diskusích, které všichni povedeme na různých úrovních.

Ještě si vás dovolují upozornit na pořad, „Tah dámou“, odvysílaný na ČT 2 v sobotu 26. března ve 20.30 hod. Posílám vám link na tento pořad, abyste sami viděli, jakým způsobem o nás mluví paní senátorka D. Filipiová. Podle ní jsme lidé, kteří se v zásadě vyhýbají práci a zneužívají dávky. Navrhovaná reforma nám prý pomůže lépe se integrovat do společnosti. Pořad najdete na: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10315089302-tah-damou/

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

Dopis ministru práce a sociálních věcí (doc)

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel