Aktuality

Informace č.: 82 - 2019 (Reakce na mediální informace o restrikci řidičů seniorů a OZP)

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme vyjádření ministerstva dopravy na naši žádost o informaci, která zazněla v médiích. Média informovala veřejnost o tom, že Ministerstvo dopravy ČR chystá velkou restrikci řidičů staršího věku a řidičů se zdravotním postižením s tím, že tato skupina řidičů má podstatně vyšší nehodovost, nežli ostatní řidiči. 

Jako reakci na náš dopis jsme dostali vyjádření vedoucího oddělení BESIP ministerstva dopravy pana Tomáše Neřolda. Z vyjádření je nepochybné, že žádná restrikce těchto řidičů se nechystá. Došlo skutečně k zvýšení nehod u seniorů v kategorii 65 a více let, ale je to přičítáno spíše tomu, že těchto řidičů je stále víc. 

Přeji vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 81 - 2019 (Postup při žádosti o vrácení doplatku za léky)

Vážení přátelé,

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a pravděpodobně i další zdravotní pojišťovny zahájily kampaň k seznámení pojištěnců o stanovení limitu na doplatky na léky u osob, které jsou příjemci III. stupně invalidního důchodu a osob, kterým byla přiznána invalidita II. a III. stupně, ale pro nesplnění podmínek jim důchod není vyplácen. 

Na níže uvedených odkazech si můžete přečíst podrobnosti o limitu doplatků na léky a ve druhém odkazu je přímo formulář o doložení stupně invalidity.

 

https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/regulacni-poplatky-a-ochranne-limity/ochranny-limit-u-invalidu

https://media.vzpstatic.cz/media/Default/formulare/oznameni-o-priznanem-stupni-invalidity.pdf

 

Spolu s výše uvedeným formuláře bude nutné pojišťovně předložit zákonem určené doklady, tedy kopie rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu III. stupně, respektive kopii posudku o posouzení zdravotního stavu a o přiznání invalidity II. nebo III. stupně s tím, že důchod není vyplácen pro nesplnění dostatečného počtu let.

 

Pokud jde o pojištěnce VZP ČR, bude vše možné vyřídit jedním z následujících způsobů:

-          Na kterémkoliv klientském pracovišti (www.vzp.cz/pobocky), pokud se klient nemůže dostavit osobně, může vyplněný formulář s podpisem a kopií dokladu o přiznané invaliditě doručit na pobočku prostřednictvím jakékoliv osoby.

-          Zasláním vyplněného a podepsaného formuláře a dokladu poštou na adresu Orlická 4, 130 00 Praha 3. VZP ČR doporučuje zaslání doporučeným dopisem, a to s ohledem na citlivé údaje, není to však podmínka.

-          Emailem, ve kterém budou přiloženy elektronické kopie, to je doklad o invaliditě a vyplněný a zaručený elektronickým podpisem podepsaný elektronický formulář Oznámení o přiznaném stupni invalidity, zaslaným na emailovou adresu či na datovou schránku i48ae3q.

 

Za osobu, které byla přiznána invalidita II. či III. stupně, nebo je příjemcem ID III. stupně a má omezenou svéprávnost, formulář podepisuje a záležitost vyřizuje zákonný zástupce. V tomto případě je nutné předložit pojišťovně doklad o jejich zákonném vztahu. To je opatrovník, poručník a podobně. Jako doklad slouží kopie soudního rozhodnutí. Také instituce, která pečuje o pojištěnce, kteří mají sníženou právní subjektivitu, musí doložit jeho svěření do péče.

 

Limity pro výše uvedené skupiny mohou být uplatněny až od 1. 1. 2020, přesto je dobré, a NRZP ČR to doporučuje, aby pojištěnci předložili výše uvedené doklady ještě do tohoto data, protože takto jim bude limit počítán již za léky, které jim budou vydány s doplatkem pod 1. 1. 2020. Pokud pojištěnec pošle doklady později, tak se domníváme, že zdravotní pojišťovny budou postupovat tak, že budou tento limit počítat na léky s doplatkem, které byly vydány pojištěnci až po datu předložení dokladu. Proto je lepší neotálet. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 

Informace č.: 80 - 2019 (Návrh dotykových terminálů s měnícím se číselníkem)

Vážení přátelé,

nedávno vyšlo v tisku prohlášení společnosti Global payments o možnosti testování a nasazení dotykových terminálů s měnícím se číselníkem při zadávání PIN kódu při platbě kartou u obchodníka. Společnost GP údajně, podle svého prohlášení, zvažuje, že zavede novou generaci platebních terminálů, které budou mít pouze dotykový displej a žádnou hmatnou klávesnici a navíc se v jejich systému bude generovat náhodné rozložení čísel pro zadání PIN kódu pro každou platbu. GP to zdůvodňuje údajným zvýšením bezpečnosti pro držitele platebních karet, protože prý nebude možné odpozorovat zadávání kódu. 

Připomínáme, že ve všech případech odpozorování kódu se tak stalo pouze u bankomatu a že platební terminál takovým způsobem zneužít ani nelze. Navíc je náhodné generování čísel pro zadání i z bezpečnostního hlediska nesmysl. Držitel karty udělá ve více případech chybu a zadávání kódu se pro něj stane matoucí. 

Uvažovaný systém změny číselníků u platebních terminálů prakticky znemožní jejich užívání osobám se zdravotním postižením, a to především osobám nevidomým a s těžkou poruchou zraku. Tyto osoby na takovém terminálu nebudou schopny zadat PIN kód. Tím by docházelo k přímé diskriminaci těchto osob. 

Problém s různým rozložením čísel mohou mít i osoby s kognitivními poruchami, osoby se zátěží na stres, nebo dyslektici. Může to být ale problém třeba i pro seniory, kteří mají sníženou důvěru k technologiím - a teď se jim navíc bude měnit sled čísel. V situacích, kdy musí majitel zadat PIN kód, se pro něj už tak zvyšuje stres a do toho se ještě přidá měnící se rozložení, takže pro něj bude každé zadání kódu naprosto jinou akcí. 

Naprostá většina lidí si při zadávání často se opakujícího PIN kódu vytvoří v mozku asociaci se svalovou pamětí a zadává kód tak samozřejmě, že už to ani nevnímá. A dokonce více jak třetina lidí se ani na klávesnici nedívá, protože kód zadává právě podle jeho stálého rozložení. Jedním z důvodů má být zvýšení bezpečnosti a nemožnost odpozorovat zadání kódu. 

Společnost GP tvrdí, že její návrh zvyšuje bezpečnost transakcí. Domníváme se, že to není pravda. Praxe je taková, že majitel karty se nejprve na displej musí dívat tak dlouho, než se mu to v mozku “spojí” s tím, jaký má vlastně kód a pak se daleko víc musí soustředit na zadávání jednotlivých znaků, navíc protože zadávaný kód nevidí, tak si bude dávat více záležet na každém jednotlivém čísle. S vyšší pozorností klienta na displej se celý proces zadávání platby prodlouží. 

Chápeme, že ve skutečnosti je za těmito kroky snaha společnosti GP snížit výrobní náklady na samotné terminály, protože vyrobit dotykové zařízení je nepoměrně levnější, než zařízení s fyzickou klávesnicí. Zároveň upozorňujeme, že nabízení a používání takového zařízení je v rozporu s právními předpisy i technickými normami na taková zařízení. 

Proto Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých vyjádřily formou tiskové zprávy zásadní nesouhlas s návrhem společnosti Global payments. 

Přeji vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel