Aktuality

Informace č.: 56 - 2019 (Novela zákona o soudních poplatcích)

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou dochází k výraznému zvýšení soudních poplatků. 

Budeme rádi, když nám napíšete svoje připomínky k návrhu tohoto zákona. Připomínky potřebujeme nejpozději do 25. 9. 2019. Připomínky pošlete na adresu .

Přeji vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 55 - 2019 (Informace o konferenci k inkluzivnímu vzdělávání)

Vážení přátelé,

dne 11. září 2019 se uskutečnila konference zaměřená na inkluzivní vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Konference, kterou pořádala NRZP ČR, a které dal záštitu ministr školství pan Ing. Robert Plaga Ph.D, se účastnili představitelé Senátu, Poslanecké sněmovny, význační odborníci, ale i rodiče dětí se zdravotním postižením. Diskuse byla velmi zajímavá a ukázala různé postoje k inkluzivnímu vzdělávání. 

V odkaze pod textem najdete tiskovou zprávu z této konference, která asi nejlépe vystihuje rozpornost pohledů na společné vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami v běžných školách a třídách. Přesto lze říci, že diskutující se na některých věcech shodli. Jde především o shodu, že rozhodující slovo při volbě vzdělávací cesty mají rodiče či zákonní zástupci žáků. Další shoda byla na tom, že současný systém společného vzdělávání je zatížen přílišnou byrokracií spojenou s vykazováním poskytování podpůrných opatření. Diskutující vyzvali MŠMT ČR, aby našlo způsob vykazování, jenž bude školy co nejméně zatěžovat. 

Přeji vám všechno dobré.  

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 54 - 2019 (Dálniční poplatky pro OZP v příštím roce)

Vážení přátelé,

dne 5. 9. 2019 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 227/2019 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tento zákon zavádí elektronické dálniční poplatky. Ta část zákona, která zavádí elektronické dálniční poplatky je účinná až od 1. ledna 2021. Pro osoby se zdravotním postižením, které jsou držiteli parkovacích průkazů a průkazů ZTP či ZTP/P se příští rok nic nemění a stále platí § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který osvobozuje držitele výše uvedených průkazů od dálničních poplatků v případě, že jsou ve vozidle nebo se jízda koná v souvislosti s touto osobou. Praxe však ukazuje, že spíše platí, že osoba přímo musí být ve vozidle. 

Pokud jde o rok 2020, budou se používat ještě klasické dálniční známky. V roce 2021 se situace ještě nebude měnit pro držitelé parkovacích průkazů a průkazů ZTP či ZTP/P, pokud jsou přepravováni, nebudou muset platit ani elektronické poplatky za jízdu po dálnici. Systém nebude ještě od 1. 1. 2021 plně funkční, takže nebude okamžitě reagovat na průjezdy vozidel, u kterých není zaplacen dálniční poplatek. Je pravděpodobné, že bude větší kontrola v průběhu roku 2021 a pravděpodobně roku 2022, kdy systém bude postupně nabíhat. Od roku 2023 by měl být systém elektronických dálničních poplatků plně funkční. Právě od toho roku 2023 musíme najít nějaký model, který by umožnil držitelům výše uvedených průkazů, aby byli osvobozeni od dálničních poplatků, případně je nezbytné najít nějakou jinou kompenzaci. 

Vážení přátelé, na tomto téma jsme vedli počáteční diskusi se SFDI, které má ve své gesci zprovoznit systém elektronických dálničních poplatků. V současné době tudíž nemusí lidé se zdravotním postižením nic řešit a minimálně dva, možná i tři roky zůstane pro nás systém stejný. To znamená, že se každý řidič nebo spolujezdec, který je přepravován v autě, které je osvobozeno od dálničních poplatků, prokáže průkazem ZTP nebo ZTP/P, přičemž parkovací karta slouží především k tomu, aby auto bylo rychle identifikovatelné, že je osvobozeno od dálničních poplatků. 

Přeji vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel