Aktuality

Vyhlášení XXVI. ročníku Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografické soutěže Navzdory bariérám

Vážené autorky, vážení autoři,

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany opět vyhlašuje XXVI. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Navzdory bariérám.

Cena i fotografická soutěž jsou vyhlašovány s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením.

Cena VVZPO za publicistické práce

Cena je udělována za publicistické práce na téma zdravotní postižení ve třech kategoriích – televizní, rozhlasové a tiskové. Ve všech kategoriích mohou být díla uveřejněna také prostřednictvím internetu. Přihlásit lze dílo publikované od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019.

Publicistická díla lze přihlašovat do 30. září 2019 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR) na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Dílo se předkládá ve 3 kopiích.

Nebo je možné zaslat přihlášku i díla v elektronické podobě na email .

Bližší informace a podmínky pro přihlášení naleznete v Propozicích Ceny VVZPO.

Fotografická soutěž na téma Navzdory bariérám

Do fotografické soutěže mohou být přihlášeny takové fotografie, které nejlépe zobrazují okamžiky, kdy člověk se zdravotním postižením překonal stávající bariéry, ať už architektonické, informační nebo i mezilidské.

Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, a to na email do 15. října 2019. Fotografie se zasílají ve formátu JPG ve velikosti max. 6 MB. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky. Do soutěže budou přijaty od každého autora maximálně 3 snímky.

Bližší informace pro přihlášení naleznete v Propozicích fotografické soutěže.

Vše je také uvedeno na internetových stránkách Výboru.

 

Informace č.: 40 - 2019 (Schválení novely zákona č. 329/2011Sb.)

Vážení přátelé,

dnes Poslanecká sněmovna schválila ve III. čtení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, sněmovní tisk 267. Návrh novely zákona iniciovala NRZP ČR a byl vypracován za spolupráce pana poslance Víta Kaňkovského. Návrh zákona však podepsali poslankyně a poslanci napříč politickými stranami. Tisk 267 rozšiřuje spektrum zdravotních postižení, na která bude moci být přiznán příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku.

Návrh zákona rozšiřuje spektrum diagnóz o další skupiny onemocnění osob, které sice nemají těžké postižení nosného či pohybového aparátu, ale jejich mobilita je výrazně narušena jejich závažnými interními chorobami. Konkrétně se jedná o pacienty s těžkým postižením srdce, s těžkým plicním onemocněním či se závažným postižením cév dolních končetin. Všechna tato onemocnění v pokročilém stadiu výrazným způsobem snižují mobilitu člověka, a to v některých případech ještě hůř než u osob, které mají poruchu nosného či pohybového aparátu.

V rámci projednávání zákona byly přijaty další pozměňovací návrhy. Do výčtu onemocnění, která rozšiřují spektrum osob s nárokem na přiznání dávky, byly zařazeny ještě osoby bez obou horních končetin. Dále byl přijat pozměňovací návrh na zvýšení koeficientu pro přiznání příspěvku na nákup motorového vozidla, a to na 16 - ti násobek životního minima společně posuzovaných osob. Tento návrh směřuje k tomu, aby nárok na příspěvek zůstal také lidem s těžkým zdravotním postižením, kteří jsou schopni si zároveň vydělávat svou prací. Poslanecká sněmovna odmítla ve III. čtení návrh na zvýšení příspěvku na schodišťové plošiny ze 400 000,- Kč na 500 000,- Kč.

Novelu zákona bude nyní projednávat Senát a to pravděpodobně přibližně v polovině měsíce srpna. Pokud Senát zákon schválí, mohl by být legislativní proces ukončen po podpisu pana prezidenta v měsíci září 2019. Jeho účinnost, by pravděpodobně byla od 1. 1. 2020.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 39 - 2019 (změny pro zaměstnavatele na chráněném trhu práce)

Vážení přátelé, 

 

pod textem informace najdete odkaz na dokument, který se týká změn pro zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Jedná se o to, že od 1. 8. 2019 dochází k jednotnému portálovému řešení práce a sociálních věcí. V praxi to znamená změny v používání některých aplikací. 

Přeji Vám pěkné letní dny. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel