Aktuality

Informace č.: 56 - 2018 (Schválení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

Vážení přátelé, 

Senát dnes schválil novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve zněních pozdějších předpisů. Návrh zákona připravilo legislativní oddělení NRZP ČR ve spolupráci s poslanci Vítem Kaňkovským a Patrikem Nacherem. 

Důvodem předložení byla snaha o sjednocení postupu dvou pojišťoven, kterými jsou Česká pojišťovna a Kooperativa, při výpočtu náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti, která přísluší zaměstnanci z důvodů pracovního úrazu nebo nemoci z povolání podle § 271b), odst. 3 zákoníku práce. Uvedené ustanovení totiž upravuje výpočet předmětné náhrady v době, kdy zaměstnanec nedosahuje žádného výdělku, neboť je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání tak, že za dosahovaný výdělek považuje výši minimální mzdy. Pojištění, které realizují zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, však přistupují k výši minimální mzdy rozdílně. Kooperativa vychází při výpočtu náhrady po celou dobu evidence uchazeče o zaměstnání z minimální mzdy, která byla v platná době, kdy se zaměstnanec stal uchazečem o zaměstnání. Česká pojišťovna naopak vychází z aktuální výše minimální mzdy, což při každém jejím zvýšení snižuje uchazeči o zaměstnání poskytovanou náhradu za ztrátu na výdělku. Mezi stejnými skupinami zaměstnanců tak dochází k nedůvodným rozdílům ve výši poskytované náhrady, což nelze dále akceptovat.

K předloženému návrhu zákona byl ve sněmovně předložen pozměňovací návrh, v jehož znění byl následně návrh zákona schválen. Ten doplnil ustanovení § 271b), odst. 3 zákoníku práce tak, že se při výpočtu uvedené náhrady bude u uchazeče o zaměstnání zohledňovat výdělek ve výši minimální mzdy platné v den prvního zařazení uchazeče o zaměstnání do evidence. Shodně se pozměňovací návrh promítl i do právní úpravy zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a v zásadě i do zákona o vojácích z povolání.

Ačkoli se tato změna na první pohled zdá velmi jednoduchá, byla to poměrně složitá věc, protože NRZP ČR prosazovala, aby vždy platilo, že výše minimální mzdy bude v případě náhrad na ztrátě na výdělku v souvislosti s nemocí z povolání či pracovním úrazem, vždy v takové výši, která byla při prvním stanovení výše renty. Prosazení této myšlenky bylo poměrně složité. Právě schválená novela Zákoníku práce tudíž jasně stanoví, že i při přerušování výplaty rent za ztrátu na výdělku, kdy osoba bude po nějakou dobu zaměstnána, bude vždy ve výši prvního přiznání renty. Senát projednal návrh poměrně rychle, bez rozpravy. Z 63 přítomných senátorů bylo 48 senátorů pro a žádný nebyl proti. Nyní zbývá již jen podpis pana prezidenta a jakmile vyjde zákon ve Sbírce zákonů měl by být platný. 

Chtěl bych všem, kteří se na prosazení novely Zákoníku práce podíleli, poděkovat. 

Přeji Vám všechno dobré 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Informace č.: 55 - 2018 (Access City Award 2019 - Evropské město bez bariér)

Vážení přátelé, 

posíláme Vám propozice pro soutěž Evropské město bez bariér. Doposud byla tato soutěž omezena na města, která měla více než 50 000 obyvatel. To znamená, že v našich podmínkách se soutěž vztahovala prakticky na krajská města a samozřejmě na Prahu. Od letošního roku je možné do soutěže přihlásit i menší města. To nepochybně zvýší atraktivitu soutěže a umožní se přihlásit i městům, která jsou menší, ale výrazně se zapojily do zpřístupňování prostředí. Budeme rádi, když oslovíte představitele ve Vašich městech a nabídnete jim možnost účasti v soutěži. 

Soutěž Access City Award organizuje Evropská komise ve spolupráci s Evropským fórem osob se zdravotním postižením (EDF). Jejím cílem je vést města k tomu, aby sdílela své zkušenosti a zlepšovala přístupnost ve prospěch všech. 

Soutěž Access City Award byla zahájena v roce 2010 s cílem propagovat bezbariérovou přístupnost v městském prostředí pro rostoucí evropskou populaci starších osob a osob se zdravotním postižením. Od té doby se do soutěže každoročně hlásí města z celé Evropy, která usilují o zlepšení přístupnosti pro své obyvatele i návštěvníky. Toto ocenění pomáhá zdůraznit příklady inovativního myšlení a osvědčených postupů, jež mohou inspirovat další města, která se případně potýkají se stejnými výzvami. 

Přihlášku mohou podat města s vyšším počtem obyvatel než 50 000 z některého členského státu Evropské unie. Od tohoto ročníku se nově mohou zúčastnit i města s nižším počtem obyvatel, a to v některé z kategorií speciální ceny kulturního dědictví. Přihlášky musí být vyplněny a předány v angličtině (akceptována bude příp. i francouzština a němčina) na online formuláři nejpozději do 17. září 2018

Proces výběru je rozdělen do dvou fází: předvýběr na národní úrovni a finální výběr na evropské úrovni. 

Vítěz ocenění Access City Award 2019 bude vyhlášen na slavnostním ceremoniálu, který je součástí každoroční konference „Evropský den osob se zdravotním postižením“ konané v Bruselu. Ta se letos uskuteční 4. prosince. 

Podrobné informace i odkazy na online přihlašovací formuláře najdete na těchto stránkách: https://ec.europa.eu/info/access-city-awards_cs 

Přeji Vám všechno dobré 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 54 - 2018 (Vyhlášení XXV. ročníku Ceny VVZPO)

Vážení přátelé,

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany opět vyhlásil Cenu za publicistické práce na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž na téma Navzdory bariérám.

Cena VVZPO za publicistické práce

Cena je udělována za publicistické práce na téma zdravotní postižení ve třech kategoriích – televizní, rozhlasové a tiskové. Ve všech kategoriích mohou být díla uveřejněna také prostřednictvím internetu. Přihlásit lze dílo publikované od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.

Publicistická díla lze přihlašovat do 30. září 2018 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR) na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Dílo se předkládá ve 3 kopiích.

Nebo je možné zaslat přihlášku i díla v elektronické podobě na email .

Bližší informace a podmínky pro přihlášení naleznete v Propozicích Ceny VVZPO.

Fotografická soutěž na téma Navzdory bariérám

Do fotografické soutěže mohou být přihlášeny takové fotografie, které nejlépe zobrazují okamžiky, kdy člověk se zdravotním postižením překonal stávající bariéry, ať už architektonické, informační nebo i mezilidské.

Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, a to na email do 15. října 2018. Fotografie se zasílají ve formátu JPG ve velikosti max. 6 MB. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky. Do soutěže budou přijaty od každého autora maximálně 3 snímky.

Bližší informace pro přihlášení naleznete v Propozicích fotografické soutěže.

Propozice k soutěžím naleznete na stránkách Vládního výboru: http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/cena-za-publicisticke-prace/slavnostni-vecer-k-mezinarodnimu-dni-osob-se-zdravotnim-postizenim-151498/

Informace k soutěžím podává Petra Nováková, tel.: 224 002 316, e-mail: .

Přeji Vám všechno dobré

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel